Kwaliteitszorg

Als afnemer kunt u ervan op aan dat onze producten uitstekend van kwaliteit en veilig voor consumptie zijn. Voor de borging hiervan heeft De Koning Vlees een kwaliteitssysteem dat gecertificeerd is volgens de strenge eisen van de BRC-norm.

De BRC-code is in Groot-Brittannië ontstaan. De leden van het British Retail Consortium (BRC) hebben zich halverwege de jaren 90 verenigd om eensluidende criteria te ontwikkelen voor de beoordeling van leveranciers. Uiteindelijk hebben de BRC-leden gezamenlijk de BRC-standaard ontwikkeld door alle bestaande standaarden te vergelijken en hieruit een ‘best practice’ samen te stellen. Het merendeel van de eisen van het in Nederland meer bekende Haccp-systeem zijn opgenomen in de BRC-norm.

HACCP verplicht de producent om voor alle productieprocessen na te gaan wat de mogelijke gevaren zijn voor de volksgezondheid en vast te leggen welke maatregelen genomen worden om deze gevaren het hoofd te bieden.

De BRC-code betrekt ook de fabrieksomgeving bij de beoordeling. Ons moderne fabriekspand voldoet ruimschoots aan de eisen.
Verder zijn in de BRC-code eisen opgenomen voor de kwaliteitszorg binnen de organisatie. Deze eisen zijn grotendeels gebaseerd op ISO-9001. Kwaliteitszorg staat centraal bij De Koning Vlees. Voor elk proces is vastgelegd hoe er gewerkt wordt. Niet alleen onze kwaliteitsdienst, maar al onze medewerkers zijn van het belang van hygiëne en veiligheid doordrongen. Zo blijft de kwaliteit van onze producten op een constant hoog niveau.

BRC 2024

Daarnaast beschikt De Koning Vlees over het Beter Leven Keurmerk Rund, Kalf, Varken en Pluimvee.

Het Beter Leven keurmerk is een label met 3 sterren dat op steeds meer verpakkingen van vlees, kip en eieren te vinden is. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de dieren is geweest. Het Beter Leven keurmerk is van de Dierenbescherming, die het label door onafhankelijke professionals laat borgen.

Het Beter Leven keurmerk stimuleert veehouders, slachterijen en supermarkten om deze dieren een beter leven te geven. Hoe meer verbeteringen er aangebracht worden, hoe meer sterren het product krijgt, waarmee het bedrijfsleven zich positief in de markt kan onderscheiden. Voor consumenten wordt rekening houden met het dierenwelzijn een stuk makkelijker; ze hoeven alleen maar op het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming te letten. Zo krijgt het dier een beter leven, de boer krijgt meer mogelijkheden over te stappen op diervriendelijker veehouderij, de detailhandel krijgt meer onderscheidend vermogen, de consument krijgt meer keuze in diervriendelijker geproduceerd vlees en eieren en heel veel landbouwhuisdieren worden aan een beter welzijn geholpen.

beter leven 2024